Bouwvervoer.nl

Het personeel van Bouwvervoer.nl kan vanaf nu ook genieten van Doubdle O7. Zo wordt het gedronken tijdens pauzes of trainingsdagen.

Bouwvervoer.nl
Zij bezorgen bouwmaterialen op locatie. Hun specialiteit is vervoer met autolaadkranen en binnenladers. Bij dit vervoer lossen de chauffeurs zelfstandig en zonder hulp van derden. Klanten worden hierdoor volledig ontzorgd.
Daarnaast zijn zij vernieuwend en blijven altijd zoeken naar verbeteringen. Simpelweg omdat het kan!

Altijd goed en betrouwbaar
De chauffeurs zijn vakmannen en zorgen dat de klant tevreden is over de materialen die hij ontvangt.

Orders worden automatisch en zonder fouten ingelezen en klanten volgen dit van het begin tot het eind. Direct na het lossen wordt de digitale vrachtbrief met foto van de zending doorgestuurd. 

#fitdrinknl #drinkjefit #justsaydouble #Bouwvervoer.nl #bouwvervoernatuurlijkgoed

Bouwvervoer.nl